baraa

Hjelp kvinner ut av fattigdom

Jeg vil gi
200 275 400 kr
CAREs arbeid Budsjett:0,00Samlet inn:145.016.871,00
Land

Samlet beløp over 500 kroner gir rett til skattefradrag

NOK
Jeg aksepterer betingelsene for gaven