KONTOINFO

Bankkonto: 8200 01 40046
Nødhjelpskonto: 1644 10 50082
Vipps/SMS: 2468

Personvernopplysninger

Telefonnummer:
22 99 26 00

E-post:
care@care.no

Besøksadresse:
Prinsens gate 18, 0152 Oslo

Organisasjonsnummer:
995 722 186

Powered by Cornerstone